Thursday, May 7, 2009

مدیریت زمان به روش قورباغه ای

این مطلب را از کتاب «قورباغه را قورت بده!» تألیف برایان تریسی آوردم. وجه تسمیۀ این کتاب هم به خاطر این ضرب المثلی است که نویسنده در کتاب آورده است :«اگر اولین کاری که باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد که قورباغه زنده ای را قورت بدهی، در بقیه روز خیالت راحت است که سخت ترین اتفاقی که ممکن است در تمام روز برایت پیش بیاید پشت سر گذاشته ای»در ادامه خلاصه ای از ۲۱ روشی که در کتاب برای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان معرفی شده است را میاورم. این بخش خلاصه توسط خود مؤلف در انتهای کتاب امده است:

۱. سفره را بچینید: دقیقا تصمیم بگیرید چه میخواهید. روشن بودن در این مورد یک شرط اساسی است. پیش از شروع کار، هدف ها و تصمیمهایتان را بنویسید.۲.برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید: برنامه هایتان را بر روی کاغذ بیاورید. به ازای هر دقیقه که صرف برنامه ریزی میکنید، هنگام اجرای آن پنج تا ده دقیقه از وقتتان صرفه جویی خواهید کرد.۳.قانون ۲۰/۸۰ را در همه امور به کار گیرید: هشتاد درصد دستاوردهایتان نتیجه ۲۰درصد از فعالیت شماست. همواره تلاش خود را روی این ۲۰درصد متمرکز کنید.(منظور از این بیست درصد فعالیتهاییست که خیلی مفیدترند.)۴.پیامد کارها را مد نظر داشته باشید: مهمترین و ضروریترین کارهای شما آنهایی هستند که میتوانند بیشترین تأثیر را روی کار و زندگی شما بگذارند. به جای تمرکز روی سایر کارها، تمام توجه خود را معطوف به این نوع کارها کنید.۵.روش الف ب پ را مدام به کار بگیرید: پیش از شروع، لیستی از کارهایتان تهیه کنید و سپس آنها را از نظر ارزش و ضرورت و اولویت بندی کنید تا مطمئن شوید که همیشه در حال انجام مهمترین کارهایتان هستید.۶.روی اهداف اصلی تمرکز کنید: نتایجی را که باید قطعا از کارهایتان به دست آورید تا بتوانید بگویید که به خوبی از عهدۀ آنها برآمده اید مشخص کنید و در تمام مدت قاطعانه به دنبال به دست آوردن آنها باشید.۷.به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید: هیچوقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد اما همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی موجود است.۸.پیش از شروع، مقدمات کار را کاملا" فراهم کنید: آمادگی تمام و کمال قبل از شروع کار، مانع عملکرد ضعیف میشود.۹.همیشه یک شاگرد باقی بمانید: هر چه در ارتباط با کارهای ضروری و مهم دانش و مهارت بیشتری به دست آورید، میتوانید سریعتر آنها را شروع کنید و زودتر به پایان برسانید.۱۰.استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید: مشخص کنید دقیقا چه کاری است که در حال حاضر خیلی خوب انجام میدهید یا در آینده میتوانید خیلی خوب انجام دهید. سپس تمام توان خود را در انجام آن به کار گیرید.۱۱.محدودیتهای اصلی خود را مشخص کنید: محدودیتها و یا عوامل بازدارندۀ درونی و بیرونیتان را مشخص کنید، عواملی که سرعت شما را در دستیابی به مهمترین هدفهایتان تعیین میکنند؛ سپس نیرویتان را روی از بین بردن این محدودیتها متمرکز کنید.۱۲.هر بار یک بشکه جلو بروید: اگر کارها را مرحله به مرحله انجام دهید، میتوانید بزرگترین و پیچیده ترین کارها را به انجام برسانید.۱۳.خودتان را تحت فشار قرار دهید: تصور کنید یک ماه دیگر باید شهر را ترک کنید. طوری کار کنید که گویی مجبور هستید قبل از ترک شهر تمام کارهای اصلی خود را تمام کنید.۱۴.قدرتهای فردی خود را به حداکثر برسانید: اوقاتی از روز را که از نظر ذهنی و جسمی کارایی بیشتری دارید مشخص کنید و مهمترین و ضروریترین کارهایتان را در این اوقات انجام دهید. به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید.۱۵.خودتان را به فعالیت ترغیب کنید: خودتان مشوق خودتان باشید.در هر شرایط یا موقعیتی به دنبال کسب نتایج خوب باشید. به جای تمرکز روی مشکلات به دنبال راه حل بگردید. همواره فردی خوشبین و سازنده باشید.۱۶. روش تنبلی سازنده را تمرین کنید: هیچکس نمیتواند همه کارهایش را انجام دهد. بنابراین باید یاد بگیرید که از روی عمد در انجام برخی از کارهایی که ارزش و اهمیت کمتری دارند تنبلی کنید. با این کار خواهید توانست وقت کافی برای معدود کارهایی که واقعا مهم هستند ایجاد کنید.۱۷.اول سخت ترین کار را انجام دهید: روزتان را با سختترین کار شروع کنید، کاری که میتواند بزرگترین تأثیر را روی خودتان و کارتان بگذارد و تا وقتی که آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید.(مصداق همون قورباغه را قورت بده!)۱۸.کار را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید: کارهای بزرگ و پیچیده را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و سپس هر بار یک قسمت از کار را شروع کنید و به اتمام برسانید.۱۹.وقت بیشتری ایجاد کنید:برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که به صورت درازمدت هر روز وقت کافی برای تمرکز کامل روی کارهای مهم و اصلی داشته باشید.۲۰.سرعت انجام کار را افزایش دهید: عادت کارهای اصلیتان را سریعتر انجام دهید. به عنوان فردی که کارها را سریع و دقیق انجام میدهد، مشهور شوید.۲۱.هر بار یک کار مهم انجام دهید: کارهای ضروریتان را دقیقا مشخص کنید. سریع کار را شروع کنید و سپس بدون توقف تا اتمام 100درصد کار را پیش بروید. این رمز واقعی افزایش کارایی و بهره وری فردی است.

اراده کنید هر روز این اصول را تمرین کنید تا جزئی از عادتهای شما شوند. با ایجاد این عادتهای مدیریت فردی و تبدیل آن به بخشی از ویژگیهای شخصیت خود آینده تان را تضمین کنید.تنها کاری که باید انجام بدهید این است:قورباغه را قورت بده!